En el marc del seu 30è aniversari, l’Institut d’Humanitats convoca una aula des d’on actualitzar el discurs, els referents i les pràctiques de les humanitats.

Entenem que les humanitats ja no són només les disciplines «de lletres», sinó una determinada manera d’apropar-se al coneixement i a la creació, així com a les seves conseqüències socials, polítiques i humanes. Per això, hem convidat una sèrie d’investigadors, artistes, activistes, escriptors, etcètera, a donar a conèixer el seu treball i a compartir una reflexió que vagi més enllà: quin sentit té el treball que fem cadascú de nosaltres? Quina necessitat l’inspira i quines són les seves conseqüències? Ens serveix el marc institucional i disciplinari actual? 

El nostre propòsit és crear un estat de la qüestió que no només reculli el que s’està fent sinó que visualitzi un mapa en moviment i potenciï les seves transformacions. Tots fem moltes coses i alhora estem molt sols. Esperem que aquesta aula sigui un espai de trobada que es pugui anar repetint i ampliant. Per això convidem també, de manera oberta, tothom qui vulgui compartir aquestes jornades de reflexió.

Marina Garcés

  • Català
  • Castellano